استان تهران، تهران، خیابان دلاویز، پلاک No. 21

گالری نویسی

گالری نویسی| علی مختاری

پیش نگاه اردیبهشت 1401 گالری نویسی| علی مختاری Gallery writing | Ali Mokhtari از شنیدن صدای سکوت تا آواز سایه‌ها جایی میان آثار مهدی حسینی مهدی حسینی متولد ۱۳۲۲ در…

گالری نویسی | علی مختاری

   پیش نگاه فروردین1401 گالری نویسی| علی مختاری Gallery Writing|Ali Mokhtari زیستن در اعماق لایه‌های پنهان در میانه‌ی جدال سکوت اخرایی زمینه با طوفان رنگ‌ها بر پهنه‌ی بوم، نقاشی‌های عبدالحمید…

گالری نویسی | زروان روح بخشان

پیش نگاه تیر ۱۴۰۰ . گالری نویسی | زروان روح بخشان . Gallery writing | Zarvan Rouhbakhsh . تحلیلی بر نمایشگاه عکس های بهار اصلانی (بازنشر از سایت پشت بام)…

گالری نویسی | امین شاهد

پیش نگاه تیر ۱۴۰۰ . گالری نویسی | امین شاهد . Gallery writing | Amin Shahed . تحلیلی بر رويداد در جُست و جوی ساحَتِ نـور بمناسبتِ نمایشِ آثارِ جدید…