گالری عصر

میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ 02188711553
روزهای تعطیل: شنبه ها
ساعات کار: ۱۵ – ۲۰
http://www.asrgallery.com

گالری عصر