..گالری اُ

آدرس : تهران  خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی اول

  :تلفن تماس 

02188324828

:سایت و شبکه‌های اجتماعی 

http://ogallery.net

        ایمیل   اینستاگرام 

امید بازماندگان Omid Bazmandegan
بدون عنوان Untitled
نمایشگاه انفرادی نقاشی
Solo Exhibition painting
فرنیاز ذاکر Farniaz Zaker
خطوط گسل Fault Lines
نمایشگاه انفرادی چیدمان
Solo Exhibition Installation
مجید بیگلری Majid Biglari
پرچم سفید The White Flag
نمایشگاه انفرادی مجسمه و چیدمان
Solo Exhibition Sculpture And Installation

| گالری آثار نمایشگاه |