دوشنبه ها

این دوشنبه فاطمه کرکه آبادی

پیش نگاه تیر ۱۴۰۰ . این دوشنبه فاطمه کرکه آبادی . سوال این هفته : تاثیر طراحی پوستر بر نمایشگاه ها چیست؟ This Monday with Fatemeh Karkehabadi

این دوشنبه غلامحسین نامی

پیش نگاه تیر ۱۴۰۰ . این دوشنبه غلامحسین نامی . سوال این هفته : تاثیر سابقه هنر های مفهومی با گروه آزاد بر نمایشگاه های هنر های مفهومی موزه هنرهای…

این دوشنبه سعید باباوند

. پیش نگاه مرداد ۱۴۰۰ . این دوشنبه سعید باباوند . سوال این هفته: آيا در اين حال، خشم فروخورده جامعه را هنرمند می تواند ترسيم كند؟ . This Monday…

این دوشنبه پریسا پهلوان

پیش نگاه تیر ۱۴۰۰ . این دوشنبه پریسا پهلوان . سوال این هفته: آینده گالری داری ایران را به چه صورت پیش بینی میکنید؟ . This Monday with Parisa Pahlavan…
فهرست