استان تهران، تهران، خیابان دلاویز، پلاک No. 21

اخبار

طبیعت بدون فیگور آزاد

جایزه محمد سیاه قلم گالری طراحان آزاد با همکاری شرکت سرمایه گذاری لکسا با هدف ایجاد بستری مناسب برای هنرمندان نقاش و نگارگر در نظر دارد تا آثار و تجربه…