گلناز قدیری

گلناز قدیری | Golnaz Ghadiri

گلناز قديري نقاش رنگهاست .
از سفيدي بومها تا تيرگيهاي رنگهايي كه در كنار هم و يا آميخته با هم در مقابل ما خودنمايي ميكنند .
مجموعه هايي عاري از خط و فرم . رنگهاي روشني كه مخاطب را گاهي بسوي آسمان راهنمايي ميكند و تيره گيهاي عميقي كه شايد بيننده را تا انتهاي دنيا پرتاب كند !
ضرب قلمهايي كه فكر و تجربه نقاش راهنماي آنهاست براي خلق آثاري كه از ابتدا تا به اينجا به پختگي رسيده اند . روبروي آثارش ميتواني مدتها بايستي ، بالهاي خيالت را بازكني و تا بلندترين نقطه پرواز كني تا از نقطه اوج به سقوط و فروافتادن فكر كني ! ميتوان ساعتهاي بيشمار در خلسه رنگها معلق ماند.
در وسعت رنگهاي آثارش حس و حالي ميتوان يافت در خورِ زمان و مكاني كه بيننده آثارش هستيم . در خلسه رنگهايش هرآنچه را كه دوست داري ميتواني ببيني ! فرمها را ” تو ” ميتواني پيدا كني . قصه اش را ” تو ” ميتواني بگويي ! در ميان رنگهايش ” تو ” ميتواني زندگي را زندگي كني . گلناز نقاش رنگهاست .

| گالری آثار هنرمند |

 

| پیشنهاد اثر هنرمند از پیش‌نگاه |

عنوان اثر:

تکنیک:

ابعاد:

قیمت اثر :

 

برای خرید اثر به تلگرام واحد فروش پیش‌نگاه پیام بدهید.

بیوگرافی هنرمند در یک نگاه
تحصیلات
تاریخچه نمایشگاه های انفرادی
تاریخچه نمایشگاه های گروهی
Instagram
هنرمند بعدی
علی رضوی
هنرمند قبلی
مهیار قلمی