هادی روشن ضمیر

هادی روشن ضمیر | Hadi RoshanZamir
1351 | ایران
هادی روشن ضمیر آفریننده‌ی حجم عشق، از هنرمندان نسل دوم جریان نقاشی خط محسوب می‌شود که ۱۸ نمایش‌ انفرادی و ۱۳۰ نمایش گروهی را در کارنامه‌ی خود دارد.
روشن ضمیر از نوجوانی به مشق خوش‌نویسی پرداخت و پس از دریافت درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان از تعالیم اساتیدی چون ” علی شیرازی” و “غلام‌حسین امیرخانی” در کلاسهای فوق ممتاز بهره جست.
اوایل دهه‌ی ۸۰ به نقاشی‌خط روی آورد و آثاری در این باب آفرید. آثار این دست او متشکل از نام‌های خداوندی در ابعاد بزرگ و ابیاتی از ادب کلاسیک فارسی بود. روح خوش‌نویسانه‌ی او بر نقاشی‌خط‌های او چیرگی داشت و به اصول خوش‌نویسی وفادارانه پرداخت.
اواخر این دهه به هندسه‌ی حروف، مشتاق گردید و این اشتیاق، وی را به شاگردی استاد “پرویز تناولی” کشانید تا بر پایه‌ی تکنیک‌های مجسمه‌سازی، به آفرینش خوش‌نویسانه‌ای از حجم بپردازد. او برای حجم‌های خود، واژه‌ی “عشق” را برگزید. از نظر روشن ضمیر زیستن امروزه‌ی ما بیش‌تر از هر چیز به عشق نیازمند است. عشق‌های او فرم‌هایی پیچان و رنگین دارد؛ چرا که در نگاه وی، عشق مفهومی پیچیده دارد و در ذهن هر فردی به گونه‌ای متبادر می‌گردد. در این دست آثار، مخاطب می‌تواند از منظر عاشق یا معشوق به عشق بنگرد.

| گالری آثار هنرمند |

 

| پیشنهاد اثر هنرمند از پیش‌نگاه |

عنوان اثر:

تکنیک:

ابعاد:

قیمت اثر :

 

برای خرید اثر به تلگرام واحد فروش پیش‌نگاه پیام بدهید.

بیوگرافی هنرمند در یک نگاه
تحصیلات
تاریخچه نمایشگاه های انفرادی
تاریخچه نمایشگاه های گروهی
Instagram
هنرمند بعدی
الهه فرمانیان
هنرمند قبلی
عباس شهسوار