نجوا عرفانی

نجوا عرفانی
متولد : 1363 | تهران
www.instagram.com/najva.erfani
.
.
.
.
.
.

اسطوره هامی گویند قاف بلندترین و دورترین کوه جهان است و کسی را بدان راه نیست؛ گرداگرد جهان را گرفته و اعظم آن در آب است و خورشید از پس آن برمی آید و هر کوه دیگر در زمین از رگ آن است. چنان که در «معجم البلدان» مسطور است؛ قاف کوهی عظیم است که به گرد دنیا برآمده، از او تا آسمان مقدار یک قامت است، بلکه آسمان بر او مطبق است و جِرمش از زمرد است و کبودی هوا از عکس لون او است و ماورای آن عوالم و خلایق فراوانند و بیخ همه ی کوه ها بدو پیوسته است چون حق سبحانه را با قومی غضب بوده باشد و خواهد که بدیشان زلزله فرستد، فرشته ای را که بر کوه قاف موکل است امر آید که تارک و بیخ آن کوه مطلوب را بجنباند و در آن زمین زلزله افکند. سوره ی قاف نیز همینشرح است و به معاد و قیامت اشاره دارد. نیز در برخی افسانه های محلی افغان، کوه قاف را قلب زمین و محل سکونت پریان زیباروی می دانند.
«از دختران قاف» نجوا عرفانی خوانشی دیگر است؛ نخست این که کوه را نماد قدرت، عظمت، صلابت، مردانگی و در واقع فالوس می دانند. اما حکایت عرفانی از قاف این گونه نیست! گویی زنانگی چیره شده است و پریان ساکن قاف در قالب دختران و زنان با صلابت تاریخ در جای جای این کره ی خاکی تکثیر شده و پیامی به حق را به شیوایی بیان کرده اند. زنانی که تا نیمه در آب فرو رفته اند و برای آن چه سخت به دست می آید، خود نیز انسان کوه شده اند.گرچه اغلب اختناق حاکم صدای ایشان را خاموش کرده است، اما گویی آوای ایشان همچون رگ های قاف در جهان طنین انداز شده است. | زروان روح بخشان / تیر 1397
——————————————————————————–
نمایشگاه “از دختران قاف” نجوا عرفانی را نمایشگاه خوبی می بینم، بخصوص طراحی ها. در طراحی ها و خطوط امکانات و ویژگی های خوبی وجود دارد ، اینکه رنگ، رقیق و لایه لایه شده و کهن و قدیمی دیده می شود و با موتیف ها و نقش مایه ها تناسب خوبی دارد. نقاش در طراحی ها قدرت و توانایی هایش را خیلی خوب بروز می دهد و من فکر می کنم اگر مسیری که در این آثار هست، گسترش پیدا کند می تواند موفقیت های بیشتری برای نجوا عرفانی به همراه بیاورد. | نصرت الله مسلمیان
——————————————————————————–
از نمایشگاه “از دختران قاف” نجوا عرفانی بسیار شگفت زده شدم. همیشه کارهایش را دنبال می کنم ولی دیدن مجموعه طراحی ها و نقاشی هایش در کنار هم برایم فوق العاده بود. به این هنرمند جوان تبریک می گویم که در این سن به این میزان پختگی و صلابت در کارهایش رسیده است. طراحی ها، ترکیب بندی، انتخاب و شناخت رنگ ها و مهم تر از همه دنیای عمیق و شاعرانه ای که در کارها وجود دارد، فوق العاده است. به عنوان یک زن به چنین هنرمندی افتخار می کنم. | بیتا وکیلی
——————————————————————————–
آثار نقاشی و تصویرگری نجوا عرفانی را از گذشته می شناسم. در مجموعه “از دختران قاف” انسجام بیشتری به چشم می خورد و داستان سرایی شکل گرفته تری دارد و طراحی و رنگ به پختگی و انسجام خوبی رسیده است. موضوع نقاشی ها بر محور زنان است و با الهام از افسانه ها و اسطوره های قدیمی و نه صرفا ایرانی. زن های نجوا محزون هستند، حزنی که در چهره و نگاهشان وجود دارد و همچنین دنیای مقاوم و کوه واره ای دارند. امیدوارم روز به روز در کارهایش موفق تر باشد. | فرح ابوالقاسم

هنرمند بعدی
سرمه عرب
هنرمند قبلی
دنیا رستمی