مهیار قلمی

مهیار قلمی | Mahyar Ghalami
متولد1361 | تهران
اواسط دهه 70 به تحصیل درهنرستان مشغول شد و از اواخر دهه 70 به عنوان
طراح متحرک سازی وسازنده میان برنامه ی تلویزیونی فعالیت حرفه ای خود را
آغازکرد ودرحین انجام این فعالیت ها به مطالعه وفعالیت هرچه بیشتردر
زمینه هنرهای معاصر و رسانه های نوین بویژه هنر ویدئویی پرداخت.
درزمان تحصیل دردانشگاه و درسالهای بعدی به عنوان هنرمند میان رسانه ای
وهمچنین تصویرگر به فعالیت حرفه ای پرداخت ومدتی نیز به عنوان مدیرهنری
با برخی رسانه های ایران همکاری کرد.
از اواسط دهه 90 بصورت متمرکز و به عنوان نقاش، مجسمه ساز و هنرمند میان
رسانه ای مشغول فعالیت درزمینه هنرهای معاصر وتجربه رسانه های مختلف در
این حوزه شد .
شرکت درچندین رویداد هنری و نمایشگاهی بین المللی وهمچنین ساخت قطعات
موسیقی ازجمله فعالیتهای وی در سالهای اخیر است.
خلاصه فعالیتها:
نمایشگاه گروهی گزارش اقلیت انجمن هنرمندان نقاش ایران 1402
نمایشگاه گروهی هنرهای جدید یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1397
راهیابی به بخش مسابقه سینمای ایران درسیزدهمین دوره جشنواره بین
المللیACTION ON FILM 2017 آمریکا .

دریافت عنوان بهترین ویدئوآرت درچهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل
خورشید 1393
راه یابی به چهل وسومین دوره فستیوال سینمای نومونترال
Festival du nouveau Cinema2014
نمایشگاه گروهی مروری بریک دهه ویدئوآرت در ایران )خانه هنرمندان
ایران( 1392
شرکت درفستیوال بین الملی ویدئوآرت مارسی
instans video Marseille – Provence 2013
نمایشگاه بین المللی وقتی از ویدئوآرت حرف می زنیم ازچه حرف می زنیم
گالری ایست 1391
راه یابی به بخش نهایی مسابقه ویدئوآرت )پرسبوک ( 1390
برگزیده یازدهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستراسماء الحسنی 1394
نمایشگاه پوستر زمین سبزMilan Expo 2015
مقام اول جشنواره ی پوسترهای شهرآسمان 1391
برگزیده شانزدهمین جشنواره تئاترتهران دربخش پوستر و بروشور 1390

| گالری آثار هنرمند |

 

| پیشنهاد اثر هنرمند از پیش‌نگاه |

عنوان اثر:

تکنیک:

ابعاد:

قیمت اثر :

 

برای خرید اثر به تلگرام واحد فروش پیش‌نگاه پیام بدهید.

بیوگرافی هنرمند در یک نگاه
تحصیلات
تاریخچه نمایشگاه های انفرادی
تاریخچه نمایشگاه های گروهی
Instagram
هنرمند بعدی
گلناز قدیری
هنرمند قبلی
کامبیز صبری