مرتضی خسروی

مرتضی خسروی
متولد : 1366 | بجنورد
www.mortezakhosravi.com
.
.
.
.
.
.

پرسه‌زن، در خیابان‌ها می‌گردد، در افق‌ها خیره می‌شود، از پلکان بالا می‌رود، در میان سطوح تاب می‌خورد، او به دنبال منبع انعکاس خود است. شکاف، درونی‌اش است و خود، انعکاسی منعکس. پرسه‌زن، انعکاسی پرسه‌زن است.
پرسه‌زن شخص نیست، واریانسی خفیف از فردانیت است. جنس نیست، میدان خفیفی از جنسیت است. واقع نیست، گذران میکرونی واقعیت است. او را نمی‌توان کشید، او خود به درون قلمرو خطوط وارد می‌شود، و همین‌که بخواهی تصاحبش کنی، می‌لغزد و در خطوط گم می‌شود.

شروین طاهری ( بخشی از استیتمنت )

هنرمند بعدی
وحید چمانی
هنرمند قبلی
کورش سرمدی