محمدهادی فدوی

محمدهادی فدوی
متولد : 1338 | اراک
.
.
.
.
.
.
.

سال های بسیاری را در زمینه نقاشی تلاش کرده تا به بیانی شخصی دست یابد، او توانسته ارتباط منطقی و درستی بین نقاشی معاصر و هنر مینیاتور ایرانی ایجاد کند.
توانسته با ملاطفت حضور مینیاتور را در زمان حاضر به مثابه روند تاریخی در اثر خویش هویت ویژه ای بخشد. او مخاطب را به همراهی جهت سیر و سیاحت به اثر خویش دعوت کرده و به ما یادآوری می کند که لازمه یک اثر هنری هماهنگی بین شکل و محتوا است.
در آثار او اسب های بی سوار بسیارند و با رنگ های درخشان آبی فیروزه ایی، لاجوردی، زرد زعفرانی، سفید و خاکستری از چپ به راست و از راست به چپ به صورت آهسته در حال حرکتند و در زمینه درختان سرو و پرنده ها حضور دارند. اسب ها در حال عبور همدیگر را پوشش نمی دهند، بلکه به هنگام رسیدن رنگ های شان با هم ترکیب می شوند و در لحظه تماس رنگ های تازه ای پدید می آورند.
برای دستیابی به ساختاری مناسب جهت بیان خویش از ترکیب مواد در آثارش بهره مند می شود و بوم را برای کار خود بهترین بستر می داند.

هنرمند بعدی
عبدی اسبقی
هنرمند قبلی
کریم نصر