محسن تیغ بخش

محسن تیغ بخش
متولد : 1346 | تهران
www.tibart.de
.
.
.
.
.
.

نام هنری: تیبا
کلکسیون آمیزش، حاصل ترکیب و تلفیق سه هنر کهن، برای اولین بار و به سبک و روشی استادانه در اوج هارمونی می باشد.
تجربه ای بیست ساله در زمینه بافت و مرمت وشناخت دست بافته های عشایری از سراسر گیتی، و آشنایی نسبی با فرهنگ و سنن این اقوام ، امکان انتخاب و جمع آوری اصیل ترین، زیباترین و کمیاب ترین دست بافت های باقی مانده از اورینت تا اوکسیدنت را فراهم کرده است. در هر یک از آثار این مجموعه سعی شده به زبان نقاشی، داستان یا پیام و گاه راز نهفته در هر قطعه برای بیننده بیان شود.
روش بازگویی سرگذشت و پیام هر اثربه زبان نقاشی، متناسب با کاربرد وفرهنگ منطقه ای، گاهی به زبانی ساده، مانند سفره ای که از نان می گوید و یا درویشی که بر سجاده می‌رقصد، و گاه اثری مانند کشتی نوح به زبانی راز آلود و فلسفی، پرده اول از راز خلقت را روایت می کند.

هنرمند بعدی
ناصر محمدی
هنرمند قبلی
غزال زارع