عبدی اسبقی

عبدی اسبقی
متولد : 1335 | تهران
.
.
.
.
.
.
.

درباره نقاشی ها

از همان ابتدای یادگیری اصول نقاشی, فکری که همیشه مرا مشغول خود کرده بود معماگونه و سورئال بودن موضوعات نقاشی بود, از کشیدن تابلوهایی ازپشت بوم های پاره شده شروع شد تا بسته بندی های اشیاء و حتی بستن خود تابلو با پارچه و کاغذهای مختلف و روزنامه ها با طناب وچسب تا گواهی باشد برای پنهان ماندن جزئی از تابلو بالایه های زیرین تا بلکه ارزشی را با خود حمل کند و از این مسیر, افکارگفتنی ها وناگفتنی ها را با مخاطب شریک باشد.

هنرمند بعدی
محمد علی ترقی جاه
هنرمند قبلی
محمدهادی فدوی