سید محمد مروج

سید محمد مروج
متولد : 1357 | تهران
www.smmoravej.com
.
.
.
.
.
.

اسکن

ثبت سرنشینان جلو خودرو و در حال عبور از خیابان ولیعصر، از روی پل های عابر پیاده با سرعت شاتر بالا به همراه زاویه دید از بالا به پایین.

برای توصیف پروژه پیش رو می توان به واژه Scan ( نگاه کردن ) اشاره داشت. وضعیتی نزدیک به سکون بر محور زمان همراه با آگاهی سوبژه در جهت بازنمایی ابژه های دارای تحرک که با چشم ذهن صورت گرفته است و کنشی نزدیک به نگاه کردن از تمام ابعاد وجودی آن در راستای ثبت بدون جا افتادگی است. این بازنمایی اعتراضی، هشداری است در باب عدم آگاهی ابژه نسبت به وضعیت اختلال در امواج دریافتی به دلیل سیر تکاملی و آهسته پارازیت های موجود در این مختصات که تا مرحله از کار افتادگی پیش رفته است. ماالحصل شرایط بحرانی موجود، بیماری واگیردار نوظهوری است که این روزها نفس می کشد.

هنرمند بعدی
پرویز معزز
هنرمند قبلی
فاطمه استاد