سحر اسماعیل تهرانی

سحر اسماعیل تهرانی
متولد : 1365 | مدرس هنرهای تجسمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا و دانشگاه شریعتی تهران
www.sahartehrani.com
کارشناس صنایع دستی دانشگاه هنر تهران و کارشناس ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا تهران | کارشناس و مدرس هنر کودک | عضو انجمن هنرمندان سفالگر ایران | عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران
.
.
.
.
.

طبیعت و عناصرش همواره دغدغه ذهنی برای خلق آثارم بوده اند. این عناصر وجودی با مفاهیمی چون حیات، زایش، مرگ، رستاخیز وزندگی جاودانه، پیوندی تنگاتنگ دارند و در گردونه اسطوره و هنر به اشکال مختلف نمود یافته‌اند. دگردیسی این عناصر همواره با ماهیتی تازه همراه است که معنا و مفهوم جدیدی می‌آفریند و در زمینه‌های گسترده‌ای قابل تعمیم است. در این بین، درخت این سرسخت و پویا ترین عنصر طبیعت، در نگاهم همواره چیزی بیش از یک گیاه معمولی بوده است و پای در خاک و سر بر آسمان، با دگردیسی‌اش در بستر فصول همواره بیان انتزاعی متفاوتی از رنگ‌ها و فرم‌ها در ذهنم ایجاد کرده که سرامیک، خاک، رنگ و مداد ابزارهایی برای نمایان ساختن این ذهنیات هستند.
——————————————————————————–
برگزاری دو نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از سی نمایشگاه گروهی از سال 1387

هنرمند بعدی
فاطمه استاد
هنرمند قبلی
نسترن میرمحمدصادق