حمیدرضا اندرز

حمیدرضا اندرز
متولد : 1349 | تهران

www.instagram.com/hamidreza.andarz
.
.
.
.
.

کشف دیگر در این آرت فر (Art Abu Dhabi ) نقاشی های حمیدرضا اندرز در گالری شیرین از تهران بود که شیرین پرتوی بنیان گذار و مدیر این گالری آنها را به نمایش در آورده است ؛نقاشی هایی سرشار از تنهایی اندوهبار و در عین حال باشکوه.
درخت های بدون عنوان حمیدرضا در موجودیتی تقریبا رویا گونه و مواج شبیه ابر ، محصور و غیر قابل نفوذ در برابر هر گونه متن و یا مفهمومی از زمان چنانچه گویی در لحظه ای ابدی منجمد شده اند.
هنرمند در بیان مفهوم خویش درباره ی کارش میگوید:
“هنر برای من جایگزین لحظه ای است که در واقعیت فانی و زود گذر است و یا حتی وجود ندارد.”
باطرح پرسش و در میان نهادن لایه های گوناگون واقعیتی به وضوح قابل درک برای چشمان عادی، این هنرمندان ضرورتاً تمایز قابل می شوند بین دیدن و عمل نگاه کردن به منظور مشاهده و ادراک خلاقانه در انعکاس پیرامون ما.

هنرمند بعدی
بهروز مجیدی
هنرمند قبلی
مهدی سحابی