بهزاد شیشه گران

بهزاد شیشه گران
متولد : 1331 | تهران
.
.
.
.
.
.
.

بهزاد شیشه‌گران هنرمندی آرمان‌گرا، ملتزم و در معنای فلسفی کلمه مسئله‌مند است و یکسر در ارتباطِ موثر با واقعیت و جامعه می‌آفریند. وی با ایجاد تنوع و تکثر در آفرینه‌هایش، این پیام را همواره به مخاطب منتقل کرده که اهلِ انکشاف در افق‌های جدید است و حاضر نیست که کوتاه‌ترین راه را، که همانا تداوم و تکرارِ یک ایدۀ مألوف هست، برگزیند و عمری بر یک نحو بیافریند. این حقیقت را حرکت هنرمند در متنِ رسانه‌های هنری مختلف و دوره‌های متعدد کار او در گسترۀ نقاشی، طراحی، گرافیک، مجسمه‌سازی و … به ما می‌گوید. نقاشی‌های شیشه‌گران حتی در واقع‌گرا‌ترین حالت، همیشه گوشه‌چشمی به انتزاع داشته‌اند و اگر نه انتزاعِ مطلق، تا حد ترک و تجریدِ بصری موضوع پیش رفته‌اند. این کار را وی همواره با تقلیل رنگ، با درهم شکستنِ فرم و فیگور، یا حتی با ستردنِ بسیاری از عناصرِ صوری و افزودنِ آرایه‌هایی انتزاعی از رنگ و شکل، تجلی و تداوم بخشیده است.
محمد شمخانی

هنرمند بعدی
کریم نصر
هنرمند قبلی
ترانه خسروشاهی