آرمان یعقوب پور

آرمان یعقوب پور
متولد : 1349 | بروجرد
www.instagram.com/armanyaghoubpour
.
.
.
.
.
.

دیر زمانی طبیعت چیره بر انسان بود و ما مقهور آن، دوره ای بشر بر آن سلطه یافته و حال شدیم ویرانگرش. طبیعت سالهاست که موضوع نقاشی هایم شده و در به گزینی و به تصویر کشیدن آن تلاش دارم.
معتقدم که حقیقت همیشه بخش هایی نا گفته دارد، هنرمند نیز در به تصویر کشیدن آن دست به گزینش زده و انتخاب می کند. من از منظری به طبیعت مینگرم که از دید مخاطب عام، نگاهی ساده تصور شود.
برای من یک تکه سنگ، تنه درخت، زمین کشاورزی و نهالی در قوطی حلبی، اهمیت بیشتری نسبت به تمام آنچه هست می باید. به همین دلیل چکیده نگارم و خلاصه گو. در نقاشی هایم بخشی از بوم پارچه ای را رها کرده تا مخاطب قبل از ارتباط با نقاشی، بوم پارچه ای، جرم رنگی و به طور کل، ماده مورد استفاده را بنگرد و بعد روایت خود از اثر را داشته باشد. چرا که نقاشی نه بیان واقعیت بلکه بازتاب فردیت است. | آرمان یعقوب پور
——————————————————————————–
آرمان یعقوبپور در سال 92 محبوبترین و پر فروشترین هنرمند گالری گلستان بود؛
از بس که کارهایش زیبا، خوش رنگ و با صفا هستند، به دل می نشینند، از دل نمی روند و دریا می مانند.| لیلی گلستان
.
زیبایی. بی نیاز به تاویل و تفسیر. رها از هر دلیل، هر توضیح. هنوز می توان از زیبایی ناب لذت برد. | بابک احمدی
.
آرمان یعقوب پور، با یک منظره برفی ساده، شگفت و به یاد ماندنی، فروتنانه در کنج نگارخانه حاظر است. این تابلوی برفی، نمونه فوالعاده ماهرانه ای از نقاشی رئالیستی است. تابلوی او، نگاه را متوقف و بیننده را به سکوت وامی دارد.| حمدرضا دالوند/ در مقاله از صنیع السطان تا وکیلی در مورد آثار آرمان یعقوب پور

هنرمند بعدی
شهریار احمدی
هنرمند قبلی
محمدرضا عموزاد