رویداد های پاییز گالری مژده 1397 | پیش نگاه

گالری مژده

گالری مژده

سعادت آباد | خیابان علامه ی شمالی | کوچه ی 18 شرقی | پلاک 27 | زنگ 1 | تلفن : 22067442 | 26654577

ساعات بازدید : 12 تا 20

www.mojdehgallery.com

آذر

گالری مژده

کیوریتور: گالری مژده


مريم ارشادی فارسانی، معصـومه اعتبارزاده، بهدخت بهروزی، هاله توكلی، گلناز خانعليزاده، آزاده خيرآبادی، زيبا ذاكر، محسن رزاقی، الهام شايان فر، مريم شاهورانی، آیسان صادقی، عطيه ضيغمی، پریسا طالع زاده، الهه فرمانيان، فهيمه فريمانه، پيمان مباركی، اميرمحمدخانی، حميده معتمدفر، سارا نوروز كرمانشاهی و سيمين هنرور

کلاغ : 20 روایت 20 تصویر

نمایشگاه گروهی تصویرگری

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 2 آذر 1397

گالری مژده


مریم حیدرزاده

پس از آن همه حسرت...

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 آذر 1397

پایان : 16 آذر 1397

گالری مژده

کیوریتور: گالری مژده


کیارش یعقوبی

نانوشته ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 30 آذر 1397