26 | پیش نگاه

۲۶

۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

۲۶


الهام تاجداری

به چمنزار بیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 اردیبهشت 1396

پایان : 19 اردیبهشت 1396

۲۶


هادی عرب نرمی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 2 خرداد 1396

خرداد

۲۶


نازنین بامداد، شیوا تبار، مرسده قربانیان، فاطمه شربت اوغلی

نمایشگاه گروهی نقاشی | هنرجويان آتليه بابك اطمينانی

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 23 خرداد 1396