گالری 26 | پیش نگاه

گالری ۲۶

گالری ۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

تیر

گالری ۲۶


دیاکو حسن نژاد

هار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 تیر 1396

پایان : 13 تیر 1396

گالری ۲۶


مهدی محمدی

همزاد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 27 تیر 1396

مرداد

گالری ۲۶

کیوریتور : عیسی جباری ممقانی


سود سوز آور 2

نمایشگاه گروهی نقاشی ،مجسمه و چيدمان

گشایش : 13 مرداد 1396

پایان : 25 مرداد 1396

گالری ۲۶


سارا رشیدی، نیلوفر ساسانی

دوئت

نمایشگاه دو نفره نقاشی

گشایش : 27 مرداد 1396

پایان : 7 شهریور 1396

شهریور

گالری ۲۶


علیرضا آتش زران

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 15 شهریور 1396

گالری ۲۶


شكيبا يوسف زاده

درختان غیر مثمر

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 22 شهریور 1396

گالری ۲۶


مهسا ذاکری

سفرنامه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 29 شهریور 1396

گالری ۲۶


مجوعه آثار هنرآموزان بارانه رئیسی

نمایشگاه نقاشی کودکان 5 تا 11سال

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 4 مهر 1396