گالری ژاله | پیش نگاه

گالری ژاله

گالری ژاله

ایرانشهر | کوچه نوشهر | پلاک 3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری شنبه ها تعطیل است.

دی

گالری ژاله


رها شرفی، عاطفه محمد پور

عنصر پنجم

نمایشگاه دوئت نقاشی

گشایش : 22 دی 1396

پایان : 2 بهمن 1396

بهمن

گالری ژاله

کیوریتور: فرشته عالم شاه


عاطفه خاص، الیکا زارعی ستاره حسینی، عاطفه مهدیانی هاجر کمیلی، فرزانه سلیمانی

اَدِ ر

نمایشگاه گروهی ویدئو آرت

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 14 بهمن 1396

اسفند

گالری ژاله


مريم ابتكار، فريبا پاد الهام جعفری، لادن جوهری يكتا درويش، بهار دوان محمدرضا راستگو، نازنين رضائی بهناز فاضلی، پريسا نويدی

شرايط فلزى

نمايشگاه گروهی مجسمه و مجسمه های پوشيدنی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 18 اسفند 1396