گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوجه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

دی

گالری ویستا

داوران حمیدرضا سِوری، رزیتا شرف جهان بهرنگ صمدزادگان، پریسا پهلوان نگار تحصیلی و بهنام کامرانی


ایده های منتخب آشنا مصطفوی ( راه حل نهایی) مجید تبریزی (فیلی در تاریکی) معصومَه مهتدی (پیریت) پیام قلیچی ، نازگل نیری ، صنم سایه افکن وعماد مردانی ( کاف) مرجان مدنی رزاقی (نام ناپذير) عماد الدین انوشیروانی (نود و دو صفحه) مریم فرشاد (اتاق مادر ) عقیل مردانی و عماد مردانی(سرزمین نابرجا) پیام مفیدی (بدن-جزیز ههای مستعمراتی و عمق استراتژیک)

نمایشگاه منتخبین جایزه هنر معاصر ویستا

نمایشگاه گروهی چیدمان، حجم
ویدئو و ...

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 25 دی 1396

بهمن

گالری ویستا


مژده اتراک، الهام فاطمی، عرفان شهیاد، عاطفه محمدپور، رها شرفی, بیتا درویش، نسیم پیرهادی

آهنجیده

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 16 بهمن 1396

گالری ویستا


لیلا جوینده

افتاده

نمایشگاه انفرادی ویدئو، عکس و چیدمان

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 30 بهمن 1396

اسفند

گالری ویستا


می سم نژادرسولی، سمیرا دریا

نگاه بانان

نمایشگاه گروهی حجم

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 14 اسفند 1396