گالری هپتا | پیش نگاه

گالری هپتا

گالری هپتا

ایرانشهر | ضلع غربی خانه هنرمندان | بعد از شاداب | بن‌بست نیکوشهر | پلاک 3 | زنگ اول | تلفن : 88309940

ساعات بازدید : یکشنبه تا چهارشنبه: ۱۱ تا ۲۰

پنجشنبه و جمعه: ۱۶ تا ۲۰ گالری شنبه‌ها تعطیل است.

دی

گالری هپتا


رویداد «تهران؛ چهار حس »

گشایش : 1 دی 1396

پایان :

گالری هپتا

نمايشگا هگردان: مسعود فیضی


ساوالان جماعتی، فرهاد توکلی پرستو حقی، رضا عربگری احمد مرادی، مسعود فیضی فرهاد مفوز

«صورت ها »

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 13 دی 1396

گالری هپتا


حسن مرشد

هنرمند بنگلادشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و ویديوآرت

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 27 دی 1396

گالری هپتا


نمایش آثار نقاشی اریک یارل تروندسن

به همراه برگزاری ورکشاپ افر متیو آرت

گشایش : 29 دی 1396

پایان : 4 بهمن 1396

بهمن

گالری هپتا


امیر نصیری

اصرار

نمایشگاه انفرادی حجم و اینستالیشن

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 18 بهمن 1396

گالری هپتا


صبا مهاجرپور | فرناز مزین

خفتگی ابدی

نمایشگاه دو نفره کلاژ و اینستالیشن

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 2 اسفند 1396

اسفند

گالری هپتا


سوسن اتحاد

من و عروسک ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 9 اسفند 1396

گالری هپتا


«بهاریه »

مجموعه نقاشی های کودکان ۱۰ ساله بسطامی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 11 اسفند 1396

پایان : 23 اسفند 1396