گالری هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

دی

گالری هور


منوچهر صفرزاده

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 29 دی 1396

بهمن

گالری هور


مهدی احمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 27 بهمن 1396

اسفند

گالری هور


احمد وکیلی

نمایشگاه انفرادی طراحی | نقاشی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 25 اسفند 1396