گالری نگر | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399587 | 22677459

ساعات بازدید : 3 تا 8

افتتاحیه ها: 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

دی

گالری نگر


اعضای گروه هنری تیوا: گیلدا هاشم زاده ، شهرزاد گردبیگی مریم فرمنی ، نغمه ایژگی حوریه ارشادنیا، فهیم شریفی بهاره روح بخش، مهرنوش ساوری زهرا موسوی، فاطمه خندان ریحانه رحیمی نژاد، فاطمه ستاره زهرا ستاره، الهه جم، امینه جم اسدالله آهنی، بهاره خزری فاضله کاظموف با همکاری واهیک هارتونیان و علیرضا آدم بکان

نگاهی نو، روزمرگی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 6 دی 1396

گالری نگر


حوری نعیمی

لطفا ماسک هایتان را بردارید

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 13 دی 1396

گالری نگر


علی انصاری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 20 دی 1396

گالری نگر


طناز پریشان زاده، مژده هراتی راضیه وطن خواه ، زهرا پرکاه سوسن شریفی، احسان صیفی هلیا میرزایی

نمایشگاه گروهی آثار سورئال

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 22 دی 1396

پایان : 27 دی 1396

گالری نگر


الهام شیروی

رخْ سوزی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 دی 1396

پایان : 4 بهمن 1396

بهمن

گالری نگر

نمایشگاه گردان : یلدا جمالی


آوید صالح راستین

آن یكی دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 11 بهمن 1396

گالری نگر


بصیرا بلبلی

آتروفی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 18 بهمن 1396

گالری نگر


گروهی شامل هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان جوان منتخب گالری

دومین سالگرد تاسیس گالری نگر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 26 بهمن 1396

گالری نگر


مانا کازرانی

پریشانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 2 اسفند 1396