گالری نگاه | پیش نگاه

گالری نگاه

گالری نگاه

خیابان مطهری | خیابان جم ( فجر ) | خیابان غفاری | پلاک 64 | تلفن : 88493141

ساعات بازدید : 11 تا 7

جمعه ها: 3 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل است . www.negahartgallery.com

دی

گالری نگاه


الهه طرقی

جان پنداری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 13 دی 1396

گالری نگاه


سحر ابوالقاسم قزوینی، رضا امیر یار احمدی،کیوان بیراموند، حمید حکیمی محمد رضا خلجی، یوسف رضایی حسین شناور، قدرت الله عاقلی حمید رضا عینی، رضا لواسانی لیلا مختاری، فرزانه وزیری تبار

بعد سوم

نمایشگاه گروهی مجسمه و حجم

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 27 دی 1396