گالری ماه | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 تا 7 بعدازظهر باز می باشد. www.mahartgallery.com

دی

گالری ماه


محمد رحیمی

پهلووون پنبه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 12 دی 1396