گالری طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

دی

گالری طراحان آزاد


ابراهیم محمدیان

سکوت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 12 دی 1396

گالری طراحان آزاد


شبنم زراعتی

اکثریت پنهان

نمایشگاه انفرادی چیدمان و طراحی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 26 دی 1396

گالری طراحان آزاد


سمیرا اسکندرفر

دو تایی ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 دی 1396

پایان : 10 بهمن 1396

بهمن

گالری طراحان آزاد


شبتاب III

نمایشگاه گروهی نقاشی، عکس، طراحی و مجسمه

گشایش : 11 بهمن 1396

پایان : 12 بهمن 1396

گالری طراحان آزاد


آزاده مدنی

جریان

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 24 بهمن 1396

گالری طراحان آزاد


سپیده نور محمدی منش

گوشتخوار

نمایشگاه انفرادی نقاشی، مجسمه

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 8 اسفند 1396

اسفند

گالری طراحان آزاد


پارسا کامه خوش

چیز(-یدن)

نمایشگاه انفرادی ویدئو و پرفورمنس

گشایش : 11 اسفند 1396

پایان : 22 اسفند 1396