گالری شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

دی

گالری شلمان


علی آزاد

بریل

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 6 دی 1396

گالری شلمان


منتخبین اولین فراخوان عکس تهران

(روایت دوم به مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس گالری)

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 8 دی 1396

پایان : 13 دی 1396

گالری شلمان


پرویز معزز، مسیحا ماندگار نوشین محققی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 20 دی 1396

بهمن

گالری شلمان


بهنوش نجات

اثیر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 11 بهمن 1396

گالری شلمان


نفیسه مهاجرپور

دیگرگونی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 18 بهمن 1396

گالری شلمان


سحر بیگلری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 2 اسفند 1396

اسفند

گالری شلمان


صغری دمیرچی لو

رویایی دارم...

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 9 اسفند 1396

گالری شلمان


سارا کاکانژاد

نمایشگاه انفرادی طلا و جواهر

گشایش : 11 اسفند 1396 | 11 تا 20

پایان : 11 اسفند 1396

گالری شلمان

کیوریتور: اورانوس افشاریان


نقش هنر

نمایشگاه گروهی نقاشی، عکاسی و حجم

گشایش : 18 اسفند 1396

پایان : 23 اسفند 1396