گالری سیحون ۲ | پیش نگاه

گالری سیحون ۲

گالری سیحون ۲

خیابان مقدس اردبیلی | خیابان کیهان | کوچه سینایی | پلاک 24 | تلفن : 22174346 | فکس: 88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 7

جمعه ها: 4 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد. www.seyhounartgallery.com

دی

گالری سیحون ۲


آزاده حسينی

حجم های كاغذی آزاده حسينی

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 13 دی 1396

بهمن

گالری سیحون ۲


افشین باقری، علی اسماعیل لو داوود تیموج، احسان نصری ، فرشاد آل خمیس، هما حسینیان، کتایون والا منش، مریم زینعلیان، پارسا حسین پور، پیام فیروزی

زمستان 96 ، نمایشگاه اول گالری سیحون 2 با همکاری زرتشت رحیمی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 25 بهمن 1396