گالری سایه | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه سیزدهم | پلاک 21 | تلفن : 88329833 | 88827886 | 88321297

ساعات بازدید : جمعه: 5 تا 10 شب

شنبه تا چهارشنبه : 11 صبح تا 10 شب گالری پنجشنبه ها تعطیل است.

بهمن

گالری سایه


شیده شقاقی لوشکانی

گِره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 18 بهمن 1396

گالری سایه


رضا صمدانیان

نمایش آثار رضا صمدانیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 30 بهمن 1396

اسفند

گالری سایه


یاسمن بازارگان

منِ غول

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 9 اسفند 1396

گالری سایه


زاها بیات

ملاقات و مکافات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 اسفند 1396

پایان : 16 اسفند 1396

گالری سایه


عباس کیارستمی، مهدی احمدی لاله اسکندری، محمدرضا اصلانی رضا بابک، آهو خردمند محمدعلی سجادی، مرجان شیرمحمدی، مسیح میرحسینی

کلوزآپ | آثار تجسمی هنرمندان سینمایی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 18 اسفند 1396

پایان : 27 اسفند 1396