گالری زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : ۱۱ صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 16 تا 20 روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

دی

گالری زیرزمین دستان


امين اکبری

"هنرمند خردسال و شمع چگل"

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 8 دی 1396

گالری زیرزمین دستان


صدرا بنی اسدی

"منسوخ"

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 29 دی 1396

بهمن

گالری زیرزمین دستان


میر محمد فتاحی

"یاد-آوری"

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 20 بهمن 1396

گالری زیرزمین دستان


سرمیناز بارسقیان

آپتیناز با مسئولیت محدود

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 4 اسفند 1396

اسفند

گالری زیرزمین دستان


مریم کریمیان شیرازی

سیمرغ

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 11 اسفند 1396

پایان : 18 اسفند 1396