گالری راه ابریشم | پیش نگاه

گالری راه ابریشم

گالری راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : ۸۸۹۷۷۱۴۸

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.silkroadgallery.com

دی

گالری راه ابریشم


امید صالحی

"اینجا، من دو اسم دارم"

نمایشگاه انفرادی عکس و ویدیو

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 25 دی 1396

بهمن

گالری راه ابریشم


نمایشگاه هشتمین دوره جایزه

عکس شید

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 30 بهمن 1396