گالری دید | پیش نگاه

گالری دید

گالری دید

ضلع شرقی خانه هنرمندان | خیابان عاصم ترابی | نبش کوچه اردلان | پلاک 24 | طبقه دوم | تلفن : 88814390 | فکس : 88814389

ساعات بازدید : 4 تا 9

روزهای عادی: 10 تا 8 شب

دی

گالری دید


نمایشگاه گروهی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 12 دی 1396

گالری دید


نمایشگاه گروهی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 3 بهمن 1396

بهمن

گالری دید


نمایشگاه گروهی آثار کوچک

گشایش : 6 بهمن 1396

پایان : 17 بهمن 1396

گالری دید


فریبا آقایی، معصومه احمدی پرستو اسکندری، نازگل دهقان رضا رازقندی، مریم رحیمی، پریسا رضایی، هما شاکریان، مریم شاهرخی محمد فرزانه، کامران قاسمی وند علیرضا مرادی، مهدیس مهرجو

نمایشگاه گروهی از هنرجویان محسنی کرمانشاهی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 30 بهمن 1396