گالری تم | پیش نگاه

گالری تم

گالری تم

خیابان کریم خان | ابتدای خیابان ویلای شمالی | کوچه زبرجد | پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 17 تا 20

روزهای عادی 15 تا 19 گالری همه روزه باز است.

دی

گالری تم

به همت: مهساقاسمی رضاشاه حسينی


سمانه آریا والا، مهسا امین زاده مونا ارباسی ، شهره امیر احمدی آتوسا بیضا پور، فاطمه بیات پریوش پیری خانقاه، مهناز پور ولی روحا تیموری، آرزو جباری مریم حقیقی خواه ، مرجان خرم گلکاران, علی زندی شفق رزا زرشناس، ناصر شاکری سوسن شریفی ، شهرزاد شیرزاد هانی شرار، الهام طاهايی روشنک فکور، فاطمه سادات فضائل اردکانی، پروین فتاحی مهسا قاسمی، جهانگیر کاظمی هاشم کلانتر، سمانه گروسی امیر تیمور گل زاده، افسانه مسگر زاده هانی نجم، فهیمه نوروزی جهان یعقوبی

پايشگر هنری: هانی نجم

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 دی 1396

پایان : 7 دی 1396

گالری تم


بهاره سیدی، نازفر فرقانی مژگان شیخی

خانه ای که در آن دوستت دارم

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 21 دی 1396

بهمن

گالری تم


نمایش گروهی آثار منتخب عکس به مناسبت روز جهانی صرع

"زندگی زیباست"

گشایش : 27 بهمن 1396

پایان : 3 اسفند 1396

اسفند

گالری تم


نمایشگاه گروهی عکاسی و اینستالیشن آرت

هنر جدید

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 10 اسفند 1396

گالری تم


نمایشگاه گروهی عکاسی

قاب های سفید

گشایش : 24 اسفند 1396

پایان : 26 اسفند 1396