گالری بهارستان | پیش نگاه

گالری بهارستان

گالری بهارستان

بهارستان | پایین‌تر از متروی بهارستان | نرسیده به میدان بهارستان | پلاک ۶ | تلفن : ۳۳۱۱۴۰۱۳

ساعات بازدید : همه‌روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۱

اسفند

گالری بهارستان

گردآورنده: آیسان شیرمردانی


آرش اسدی، حمیدرضا امیری متین علیرضا باقری، سمیه)نانا( بورقانی نبی بهرامی، پدرام بیگی، فاطمه پزشکی مقدم، اتابک تقی زاده، پوریا جدی، علی جهان آرا، پرهام رئوفی حمید سبحانی، نریمان شفیعی، نرگس صیدی، علیرضا عالی، آسیه عباسیان، راحله علیپور، بابک کنعانی میلاد محمدی

چشم انداز

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 23 اسفند 1396

گالری بهارستان


۹۰ سالگی فوتو تهامی

نمایشگاه عکس تهران قدیم

گشایش : 25 اسفند 1396

پایان : 22 فروردین 1397