گالری اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 8 عصر

جمعه ها: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است. www.assarartgallery.com

دی

گالری اثر


جواد مدرسی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 6 بهمن 1396

بهمن

گالری اثر


علیرضا معصومی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 بهمن 1396

پایان : 4 اسفند 1396