گالری آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است. ariagallery-artclasses.com

دی

گالری آریا


امیر کبیر نژاد

.... ای درخت معرفت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 28 آذر 1396

اسفند

گالری آریا


دومین نمایشگاه جواهر سازی هنری معاصر تهران

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 18 اسفند 1396