گالری آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.ab-anbar.com

دی

گالری آب انبار


طناز مدبر

ریز گردها

نمایشگاه انفرادی طراحی و چیدمان

گشایش : 15 دی 1396

پایان : 13 بهمن 1396

بهمن

گالری آب انبار

کیوریتور: مراد منتظمی


سیما خاتمی، فری شمس میترا فرهانی

منه موزین

نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 20 بهمن 1396

پایان : 25 اسفند 1396