ژاله | پیش نگاه

ژاله

ژاله

ایرانشهر | کوچه نوشهر | پ3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 3 تا 9

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

ژاله


نازنین ازدیاری

سیر تکاملی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 12 اردیبهشت 1396

ژاله


یکتا درویش

دیلیت

نمایشگاه انفرادی ویدئو، عکس، اینستالیشن

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 1 خرداد 1396

خرداد

ژاله


با حضور امیر راد

ورکشاپ پرفورمنس آرت

(به همراه اجرا پرفورمنس آرت گروه بتا و هنرجویان)

گشایش : 2 خرداد 1396

پایان : 5 خرداد 1396

ژاله


نقاشی های هنرمندان متولدین دهه 40

اصل و نسل

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 12 خرداد 1396

پایان : 4 تیر 1396