گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوجه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

مهر

گالری ویستا


زنده یاد اصغر محمدی

مروری بر آثار حجم و مجسمه

نمایشگاه انفرادی مجسمه و حجم

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 24 مهر 1396

آبان

گالری ویستا

نمایشگاه لیلا گودرزی همزمان با نمایشگاه فاطمه پاکدل در ویستا پلاس برگزار میشود.


فاطمه پاکدل

مونولوگ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 2 آبان 1396

گالری ویستا

نمایشگاه لیلا گودرزی همزمان با نمایشگاه فاطمه پاکدل در ویستا پلاس برگزار میشود.


لیلا گودرزی

... آنچه نادیدنی است آن بینی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 2 آبان 1396

گالری ویستا


کامبیز درمبخش

سورپرایز

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 5 آبان 1396

پایان : 15 آبان 1396

گالری ویستا


نمایشگاه گروهی یاد بودی از توران میر هادی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت توران میرهادی

گشایش : 19 آبان 1396

پایان : 29 آبان 1396

آذر

گالری ویستا


ترانه صادقیان

حاشیه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 20 آذر 1396

گالری ویستا


مهدی حسینی

القصص

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 11 دی 1396