گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوجه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

تیر

گالری ویستا

کیوریتور ها: بهنام کامرانی، فرشته عالمشاه


فریده شاهسوارانی، حامد صحیحی، بهنام کامرانی، فرشته عالمشاه، رسول معرک نژاد

گیاه شناسی

نمایشگاه گروهی ویدئو آرت

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 26 تیر 1396

شهریور

گالری ویستا


محمدرضا عرب خزائلی

پنبه خِلال

نمایشگاه انفرادی چیدمان
(برنده جایزه هنر معاصر ویستا 1395)

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 3 مهر 1396

گالری ویستا


پرویز لطف الهی

تراته های سرزمینم

نمایشگاه انفرادی طراحی و تصویرسازی

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 3 مهر 1396