والی | پیش نگاه

والی

والی

میدان ونک | خیابان خدامی | پلاک 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.valiartgallery.com

اردیبهشت

والی


اسفندیار پورمقدم

موج ها

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 12 ادریبهشت 1396

والی


بهزاد بزرگی

دختران سرزمین فیروزه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 26 اردیبهشت 1396