گالری هپتا | پیش نگاه

گالری هپتا

گالری هپتا

ایرانشهر | ضلع غربی خانه هنرمندان | بعد از شاداب | بن‌بست نیکوشهر | پلاک 3 | زنگ اول | تلفن : 88309940

ساعات بازدید : یکشنبه تا چهارشنبه: ۱۱ تا ۲۰

پنجشنبه و جمعه: ۱۶ تا ۲۰ گالری شنبه‌ها تعطیل است.

شهریور

گالری هپتا

به انتخاب: شادی قدیریان


افشان ستاره

گذر

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 27 مرداد 1396

پایان : 8 شهریور 1396