گالری هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

مهر

گالری هور


ابراهیم فرجی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 28 مهر 1396

آبان

گالری هور


فرشید ملکی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 آبان 1396

پایان : 26 آبان 1396

آذر

گالری هور


مهدی حسینی

نمایشگاه انفرادی سیلک اسکرین

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 24 آذر 1396