گالری هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

افتتاحیه : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

تیر

گالری هور


سبا نیکنام، گیوم برتث

آخرین پرواز سیمرغ

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 6 مرداد 1396

شهریور

گالری هور


حسن واحدی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 12 شهریور 1396

گالری هور


سعید امدادیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 31 شهریور 1396