هفت ثمر | پیش نگاه

هفت ثمر

هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

اردیبهشت

هفت ثمر


شهرزاد میرزاحسابی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 6 اردیبهشت 1396

هفت ثمر


کاترین میزان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی تاپیسری

گشایش : 8 اردیبهشت 1396

پایان : 20 اردیبهشت 1396

هفت ثمر


فاطمه چاووشی نسب

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی تاپیسری

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 27 اردیبهشت 1396

هفت ثمر


غزاله اخوان زنجانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 اردیبهشت 1396

پایان : 3 خرداد 1396

خرداد

هفت ثمر


نمایشگاه گروهی نقاسی

بدون عنوان

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 10 خرداد 1396

هفت ثمر


شقایق ماندگار

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 خرداد 1396

پایان : 17 خرداد 1396

هفت ثمر


سوگند طباطبایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 24 خرداد 1396