گالری نگر | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399587 | 22677459

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

شهریور

گالری نگر


فریبا اسداله

خیال جان افزا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 8 شهریور 1396

گالری نگر


پونه عظیمی

نفس

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 15 شهریور 1396

گالری نگر


سميه خدائی، شقايق سوزنكار، سارا صیدافكن، سميرا فطانت، سارا مهرشاد، مهرناز غفوريان، مونا باقری

بازتاب

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 22 شهریور 1396

گالری نگر


شقایق منتظر

جاودانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 29 شهریور 1396

گالری نگر


فرنام فرشاد

تجسم نور و سایه

نمایشگاه انفرادی نقاشی و حجم

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 5 مهر 1396