گالری نگر | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399587 | 22677459

ساعات بازدید : 3 تا 8

افتتاحیه ها: 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری نگر


امین نقدی پیام

اسرار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 19 مهر 1396

گالری نگر


مریم رنگ آمیز

اسطوره و رنگ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 مهر 1396

پایان : 26 مهر 1396

گالری نگر


مَهراد وکیلی

سایه سار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 3 آبان 1396

آبان

گالری نگر


همایون حیاتی، شب بو برکند، فریال تقدس، صنم اسلامیه، سمانه نصیب پور، فیروزه بختیاری، امیر حسین اسماعیلی، سعیده عبدالهیان

طبیعت

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 آبان 1396

پایان : 10 آبان 1396

گالری نگر


آرزو جباری

دنیای دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 18 آبان 1396

گالری نگر


الهام مقتدایی، حدیث رضایی

راز من

نمایشگاه دونفره نقاشی و ویدئوآرت

گشایش : 19 آبان 1396

پایان : 24 آبان 1396

گالری نگر

نمایشگاه گردان: یلدا جمالی


پگاه لاری، پانته آ معماریان، پونه جعفری نژاد، تانیا پاکزاد، ساغر مسعودی، سمیرا حمزه زاده، سبا سلیمانی، فرناز جهان بین، نسرین ملک ثابت، هونیا عباسی، هیرو شیخ االسلامی، یلدا جمالی

خاطرات پراکنده

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 26 آبان 1396

پایان : 2 آذر 1396

آذر

گالری نگر


بهار بینش

دیالکتیک رنگ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 8 آذر 1396

گالری نگر


محمد باقر اشرفیان

شیدای سرگردان

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 15 آذر 1396

گالری نگر


نازنین میری

صور خیال

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 22 آذر 1396

گالری نگر


افسانه پونکی، سمیرامیس نوشمهر سها عابد دوست، علیرضا مجیدی کتایون وطنی، لادن شفیقی نگار مقیمی دهکردی

هفت نگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 29 آذر 1396